×

Log In

×
UserName:
Password:Forgot Password?

×

Reset Password

×
e-mail:

×

Sign Up

×
e-mail:
UserName:
Password:

LyricsBig Zulu - Imali Eningi ft Ricky Rick x Intaba Yase Dubai Lyrics

Asiyidleni lemali siyosebenza enye imali
Asiyidleni lemali
Siyosebenza enye futhi

chorus
Ngifis' ukuba nemali eningi
Wallet yam iqumbe
Khanda lami lidume
Ngisa funa ukudl'inyama eningi
Ngike ngikhohlwe amadumbe
iMenu Bo Bangibuze
Ngifisa'ukuba nemali eningi
Wallet yam iqumbe
Khanda lami lidume
Ngisa funa ukudl'inyama eningi
Ngike ngikhohlwe amadumbe
iMenu Bo Bangibuze

verse 1 [Big Zulu]
Siyidlen lemali, Big Zulu unenkani
Ubomsab'ungamazi, Somatekisi onemali
Khohlwa nje mfana ungayiqali
Noma engak'thuka ungamnaki
Phеthe loshun weyinkabi
Vel'uxolisе ungaxwayi
Ngene hostela nge-stroke 6
Sik'uphiko ngipipize
Kuhlanya iyngane bayimise
Khiphi'sandla basikhise
Bathi Zulu awphuume sikuthinte
Usuyasicheza awehlike
Bhek'umswenko ngipakishile
Shiy'intombi zikikiza
Ngifika sengihamba namabhinca
Thath' intombi yomfana ngamgila
Khala nge selfie ngayinika
Wakhuza wababaza yamphilka
Yamnikez' iphone yathi shayi picture
Babe unehaba maan hay qina
Bhek' uBrentwood dal'uyabiza
Yengen'emotweni intombi yamshiy

chorus

verse 2 [Riky Rick]
I need money trees and summer breeze
Lot of cheese, Louis Vs and double Gs
Overseas with Thuli Ps and Nancy Bs
Black cards with credit limits that's guaranteed
Ngemali (ngemali) Eningi (eningi)
I think a lot of my brothers is all I need (is all I need)
Let's throw a party my brothers it's all on me (it's all on me)
Follow me (follow me)
It's all on me (it's all on me)
Cause Ferraris and Lambos is all I see
Combinations just landed from Italy
Cotton eaters and Bhincas and VIP
It's all on me, it's all on me

chorus
verse 3 [Big Zulu]
Ngfis'ukuba nemali, ngike ngidakwe ngingalali
Umfazi ngingamnaki
Mayefona ifoni ngingayibambi
Ngike ngihambe ngingazazi
Ngi spende ngingasabi
Keep the change nje ungayixaki
Ngi brush'inkom ngingayihlabi
Ashu, sispenda amaDollar
Asithandani siyajola
Ungatatazeli uzoyimosha
Ufun'imali uzoyithola
Usufak'inzipho uyazibona
Sidl'imali uyabhora
Ngiphath'iyntombi zomjolo
Zingidlala njengebhola
Siyahamba siyobuya kusasa
Sayibamba kuyophumi'langa
Inkabi isiphethe isaka
Loshuni usuxake umhlaba
Ihlanya mayiphethe isamba
Mayisthuka isithanda nhlamba
Mzingeli sesiphethe intaba
Haw Tito Mboweni sha sha
Inkabi ibaganda nge carvella
Ikati elimnyamna lise hostela
Khipha lemali uliqonqela
Sebenz'enye biz'ibhodlela
Spend'ungasabi zizosondela
Zishaye kancene zichobozela
Bhula ngemali dokotela
Usaba lentombi bamb'ikhandlela

chorus
Asiyidlenil lemali siyosebenza enye imali
Asiyidleni lemali
Siyosebenza enye futhi