×

Log In

×
UserName:
Password:Forgot Password?

×

Reset Password

×
e-mail:

×

Sign Up

×
e-mail:
UserName:
Password:

LyricsTiga Maine - Henny (ft. Dj Gizo) LyricsTiga Maine x Dj Gizo - Henny Lyrics

Verse:
I started this thing in twenty fourteen,
Ngaleyonkathi bengina seventeen.

Nakuma cypher i was always keen,
King of the skreets you know what i mean.

Uthetha ngantoni ntwana iza pha,
Sowunezi mpiko sowucala ukuphapha.

Ngidla u girl ebusuku ufana ne supper,
Kuvele kuthuleke mangicala ukunxapha.

I verse liyashisa liphuma ku fire,
Ufuna i fight ntwana ngiyashaya.

Energy drink ngithand' imofaya,
Ukubeefer nami uzo retire.

I cop a feel, you know the deal.
I dress to kill, you know the drill.
Money in a till, just take a chill.
I pop a pill, I'm kinda ill.

Stick on the beat like a tat,
Bangithathela phansi njengo mat.
Unezimbobombobo njenge net,
Ungugundi I'm a cat.

I cop a feel, you know the deal.
I dress to kill, you know the drill.
Money in a till, just take a chill.
I pop a pill, I'm kinda ill.

Stick on the beat like a tat,
Bangithathela phansi njengo mat.
Unezimbobombobo njenge net,
Ungugundi I'm a cat.
Ungugundi I'm a cat. (Kimiller)

Hook:
Henny in a tea cup,
My nigga nigga I'm up.
You gotta gotta get up,
Bad broad wassup ey.

Henny in a tea cup,
My nigga nigga I'm up.
You gotta gotta get up,
Bad broad wassup ey.

Henny in a tea cup,
My nigga nigga I'm up.
You gotta gotta get up,
Bad broad wassup ey.

Henny in a tea cup,
My nigga nigga I'm up.
You gotta gotta get up,
Bad broad wassup ey.

Henny in a tea cup,
Henny in a tea cup.
Henny in a tea cup,
Henny in a tea cup.
nigga nigga I'm up.

Henny in a tea cup,
Henny in a tea cup.
Henny in a tea cup,
Henny in a tea cup.
Bad broad wassup ey.Featured Content